Korektury

 

 

 

  • Jazyková korektura

 

Při jazykové korektuře je prováděna kontrola pravopisu a gramatiky, malých a velkých písmen, interpunkce, překlepů, dvojitých mezer, tvarů slov, předložkových vazeb a dalších gramatických jevů.

 

 

 

  • Stylistická korektura

 

Korektura stylistiky zajišťuje dobrou jazykovou úroveň, srozumitelnost a přehlednost textu. Navíc k jazykové korektuře je prováděna kontrola slovosledu, věcné správnosti textu, dvojího záporu, čistoty stylu a obsahové správnosti.

 

 

 

  • Předtisková korektura

 

Při předtiskové korektuře jsou odstraněny případné překlepy, chybějící písmena, nesprávné rozdělení slov, ke kterým může dojít při zalamování textu.

 

 

Korektury provádíme v jazyce českém, slovenském a anglickém.

 

 

 

 

Ceny za jednotlivé druhy korektur získáte zde.