Cenová nabídka:

 

 

Název firmy:
Adresa firmy:
Telefon:
Email:
Z jazyka - do jazyka:
Termín zadání překladu:
Termín předání hotového překladu:
Způsob převzetí hotového překladu:
Rozsah výchozího textu v NS:
Druh textu (charakteristika):
Poznámka:
Dokažte, že jste člověk! Vyřešte tento příklad  - *
 

 

 

 

 

Po vyplnění formuláře vám obratem zašleme 

cenovou nabídku

na vyhotovení překladu.