Často kladené dotazy

 

 

Jakým způsobem je stanovena cena za překlad?

 

Cena překladu je stanovena na základě počtu normostran. Jedna normostrana odpovídá 1800 znakům včetně mezer v dokumentu WORD. Přehled o cenách za normostranu pro jednotlivé jazyky naleznete v ceníku.

 


Jak zjistím pouze informativně a nezávazně předběžnou cenu a termín vyhotovení překladu?

Zašlete soubor s textem k překladu na naši e-mailovou adresu comtrans@comtrans.cz a uveďte jazyk, do kterého má být text přeložen a požadovaný termín dodání překladu, nebo vyplňte formulář pro cenovou nabídku. 


Obratem Vám sdělíme počet normostran zaslaného textu, cenu za normostranu, předpokládaný termín dodání a předpokládanou konečnou cenu za celý překlad. 

 

 

Jak rychle jste schopni překlad vyhotovit?

 

Standardním termínem pro vyhotovení překladu jsou 3 pracovní dny. Denní norma pro jednoho překladatele činí 6 normostran. V případě potřeby je za příplatek možné překlad dodat v expresním termínu do 24 hodin. 

 

 

Mohu v případě rozsáhlejších překladů získat množstevní slevu?

 

Ano. V případě překladu nad 50 normostran získáte z konečné ceny slevu 3% a v případě překladu nad 100 normostran získáte slevu ve výši 5%.

 

 

Co je to soudně ověřený překlad a k čemu slouží?

 

Soudně ověřený překlad je vyhotovován překladatelem, který je k tomu pověřený krajským soudem. Tento druh překladu budete potřebovat pro úřední účely, jako jsou svatby, soudy atd. Soudně ověřený překlad je svázán s originálem dokumentu nebo s notářskou kopií. U dokumentů jako jsou rodné listy, oddací listy, atd., které máte v jediném exempláři, je doporučujeme před zadáním překladu notářsky ověřit a k překladu předat kopii, aby Vám původní dokument zůstal nesešitý pro Vaše další potřeby.

 

 

Jaké druhy tlumočení zajišťujete?

 

Zajišťujeme následující druhy tlumočení:

  • konsekutivní (doprovodné tlumočení, jednoduchá obchodní jednání, která nejsou náročná z odborného hlediska)  
  • simultánní (sousledné tlumočení na konferencích, přednáškách, seminářích atd.)
  • soudní (tlumočení provádí soudem pověřený tlumočník)
  • s výjezdem (tlumočník vás doprovází na služební cestě )

 

 

Co je to CAT?

 

CAT (computer aided translation) neboli počítačem podporovaný překlad je způsob překladu, při kterém jsou používány programy, které pracují s tzv. překladovou pamětí a terminologickou databází. Při práci s tímto nástrojem je text rozdělen na jednotlivé segmenty (většinou věty), které pak překladatel překládá a software ukládá do databáze se zdrojovým jazykem i jeho překladem.

 

 

Jakou výhodu má používání nástrojů CAT pro mě jako zákazníka?

 

U rozsáhlých překladů je dodržena jednotná terminologie a v případě opakování celých segmentů poskytujeme až 50% slevy na opakující se texty.  

 

 

 

 

 

Image

 

 

Jakýkoli další dotaz nám neváhejte zaslat na email:

 

comtrans@comtrans.cz

 

nebo volejte na tel:

 

222 250 247