PřekladyPřekládané jazyky:

angličtina, němčina, slovenština, francouzština, italština, maďarština, čeština, polština, srbština, ruština, španělština, švédština a ukrajinština.


Druhy překladů:

manuály, technické překlady, právo a legislativa, reklamní texty, obchodní korespondence, výroční zprávy, všeobecné texty, soudně ověřené překlady a další druhy překladů.


Obory:

architektura, automatizace, automobilový průmysl, bankovnictví, beletrie, biologie, botanika, cestovní ruch, daňové poradenství, databáze, dřevozpracující průmysl, ekologie, ekonomie, elektronika, elektrotechnika, energetika, farmacie, filozofie, finance, fyzika, gastronomie, geografie, geologie, hardware, historie, hospodářství, hudba, chemie, informační technologie, jaderné inženýrství, klimatizace, komunikační technologie, kosmetika, kožedělný průmysl, kultura, lesnictví, letectví, logistika, management, marketing, matematika, média, medicína, obchod, obuvnictví, hutní průmysl, politologie, právo, programování, psychologie, reklama, software, sport, stavebnictví, strojírenství, textilní průmysl, vojenství, zbrojní průmysl, zemědělství atd.Grafické zpracování manuálů.

Expresní překlady, překlady s počítačovou podporou programu Wordfast, tvorba překladatelských databází.

Rádi Vám zdarma vytvoříme on-line kalkulaci na míru.

Stálým zákazníkům a při rozsáhlejších zakázkách poskytujeme slevy.

 

 

 

 

 

KorekturyJazyková korektura

- při jazykové korektuře je prováděna kontrola malých a velkých písmen, interpunkce, překlepů, dvojitých mezer, tvarů slov, předložkových vazeb a dalších gramatických jevů.


Stylistická korektura

- korektura stylistiky zajišťuje dobrou jazykovou úroveň, srozumitelnost a přehlednost textu. Navíc k pravopisné a gramatické korektuře je prováděna kontrola slovosledu, věcné správnosti textu, dvojího záporu, čistoty stylu a obsahové správnosti.

 

 

Předtisková korektura

 

- při předtiskové korektuře jsou odstraněny případné překlepy, chybějící písmena, nesprávné rozdělení slov, ke kterým může dojít při zalamování textu.

Korektury provádíme v jazyce českém, slovenském a anglickém.

Ceny za jednotlivé druhy korektur získáte zde. 

Překlady jsou vyhotovovány zkušenými profesionály s příslušným vzděláním a kvalifikací pro daný obor, kteří jsou rodilými mluvčími v cílovém jazyku. 

Při překladech používáme CAT technologii Wordfast, která zajišťuje zachování konzistentní terminologie u rozsáhlejších nebo opakujících se zakázek, na kterých například pracuje více překladatelů.