Proč objednat překlad u nás

 

Naše úspěšná činnost je založena na:

 

  • zkušenostech, odborných znalostech a přesnosti našich překladatelů, kteří jsou v drtivé většině rodilými mluvčími cílového jazyka, mají odborné vzdělání v daném oboru a prošli náročným testováním


  • vysokém standardu kontrolního procesu

 

  • zkušenostech našich kmenových zaměstnanců

 

  • výhodných cenách

 

  • téměř nulovém počtu reklamací

 

  • komplexnosti a flexibilitě - služby jsou poskytovány on-line 24 hodin denně

 

  • širokém technickém zázemí - používáme nejmodernější překladatelské CAT nástroje umožňující poskytování slev v případě opakujících se textů

 

  • budování dlouhodobých partnerských vztahů s našimi zákazníky, jimž poskytujeme služby na míru a výhodné slevy.