Překlady s doložkou a razítkem soudního tlumočníka, který je svázaný s originálem. Soudem pověřený tlumočník svojí pečetí a podpisem potvrzuje, že překlad odpovídá originálu.

 

←zpět